Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

Algemene voorwaarden e-learnings op analyticsconversionacademy.nl

Deze algemene voorwaarden (hierna de ”Voorwaarden”) zijn van toepassing op de e-learnings op analyticsconversionacademy.nl (als hierna gedefinieerd) van WebExpertise, een onderneming naar Nederlands recht, geregistreerd onder nummer 55269451, gevestigd aan De Koop 150, 3828 RL Hoogland, Nederland (hierna “WebExpertise”). WebExpertise biedt haar diensten aan op web-expertise.nl en op analyticsconversionacademy.nl.


Elke onderneming, bedrijf of andere partij die zich aanmeldt voor een e-learning of op andere wijze gebruik maakt van de diensten van WebExpertise (hierna de “Klant”) zal worden geacht de Algemene Voorwaarden onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.


Aanbod


1. Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, dan wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden WebExpertise niet.


E-learnings op analyticsconversionacademy.nl


1. Bij aanmelding van een e-learning op analyticsconversionacademy.nl is de Klant gebonden het tarief voor de betreffende e-learning te voldoen per bankoverschrijving, creditcard of direct via een Ideal betaling (afhankelijk van de betalingsmogelijkheden die geboden worden). Pas bij ontvangst van betaling is de aanmelding voor de e-learning definitief.

3. De e-learnings zoals die worden aangeboden op web-expertise.nl en analyticsconversionacademy.nl kunnen niet geannuleerd worden. Deze starten altijd op individuele basis vanaf het moment dat het volledig is betaald. Als de Klant de e-learning niet gaat starten of gaat stoppen nadat de Klant gestart is, is er geen recht op een vergoeding.

4. De Klant heeft vanaf het moment dat de e-learning Praktijkgerichte cursus Google Analytics 4 is betaald een jaar toegang tot de cursus. Als de Klant na een jaar nog gebruik wil maken van de e-learning, dan zal opnieuw het dan geldende tarief betaald moeten worden.

5. De inlog voor de e-learnings zijn persoonsgebonden en daarom niet overdraagbaar. Dat betekent dat de inlog niet door een andere persoon gebruikt mag worden dan door de persoon die zich voor de e-learning heeft aangemeld. Indien de inlog door meerdere personen wordt gebruikt, dan kan WebExpertise de toegang tot de e-learning afsluiten voor de Klant. De Klant heeft dan geen recht op een vergoeding.


Klantenbestand en communicatie


1. Bij aanmelding van een e-learning of bij akkoord van een online marketing dienst worden de gegevens van de Klant in het klantenbestand van WebExpertise opgenomen. Dit vanwege het uitvoeren van de dienst en communicatie hierover. Deze gegevens worden bewaard zolang de Klant diensten afneemt van WebExpertise tot maximaal 1 jaar nadat de dienstverlening is gestopt.

2. De Klant kan te allen tijden het verzoek indienen de gegevens te verwijderen, mits de e-learning is beëindigd.

3. WebExpertise heeft het recht met de Klant te communiceren middels e-mail over andere diensten en producten op het gebied van online marketing. De Klant kan zich altijd afmelden voor dergelijke communicatie.


Divers


1. In het privacystatement van WebExpertise staat beschreven hoe er met de data van de Klant wordt omgegaan.

2. Vermelding van prijzen op de website van WebExpertise en op analyticsconversionacademy.nl is exclusief BTW.

3. De algemene voorwaarden kunnen eenzijdig door WebExpertise te allen tijden worden aangepast.


Laatste update: 29-05-2022

Copyright © 2022 WebExpertise